Macedónia: Civil szervezetek és netpolgárok hiúsították meg az antidemokratikus törvényt

Az ifjúsági törvénytervezet parlamenti elfogadtatásának visszavonása jelzi, hogy ha a civil társadalom, a közösségi média használók és a nemzetközi szervezetek összefognak, az egyébként merev hatóságok meggyőzhetők arról, hogy ne okozzanak több kárt.

Az Ifjúsági Oktatási Fórum [mk] kezdeményezésére 45 ifjúsági és más civil szervezet fogott össze és szervezett konzultációkat – ami a kormány feladata lett volna. Ezek között voltak nyilvános viták és találkozók az érintettekkel  (pl. parlamenti képviselőkkel és politikai pártok ifjúsági tagozataival), illetve sajtóközlemények és médiaesemények a nyilvánosság tájékoztatására.

A munka oroszlánrészét online végezték el a mladizakon.org [mk – ifjúsági törvény] honlapon, amely kiindulópontként szolgált a civil szervezetek tagjai és más netpolgárok számára, innen ők tovább terjesztették az információt saját honlapjaikon és közösségi hálózataikon keresztül, beleértve azt is, hogy Facebook „barátokat”, politikusokat és médiaszemélyiségeket tageltek [jelöltek be bejegyzéseikben vagy képeiken].

Lack of official information about the state of the legislative process spurred NGOs to conduct a media conference at an entrance to the Parliament a day before the deadline for submission of amendments. Photo by <a href="http://twitter.com/#!/kinj0" _mce_href="http://twitter.com/#!/kinj0">Kinj0</a> (CC-BY-NC)

A törvényhozási folyamatról szóló hivatalos információk hiánya késztette a civil szervezeteket arra, hogy egy nappal a módosító indítványok benyújtási határidejének lejárta előtt a Parlament bejáratánál sajtótájékoztatót tartsanak. Fénykép: Kinj0 (CC-BY-NC)

A folyamat lezárásaként a törvénytervezet módosítása mellett érvelő civil társadalmi szervezetek [mk, en, sq], akik megpróbálták meggyőzni a képviselőket, hogy nyújtsanak be módosításokat, sajtóközleményt adtak ki:

Negyvenöt ifjúsági és civil szervezet üdvözli a Macedón Köztársaság kormányának döntését a benyújtott – a szakértők és a közvélemény szerint antidemokratikus és korlátozó – ifjúsági törvény tervezetének visszavonásáról.

A döntés tegnap [október 30-án] késő éjjel született a Macedón Köztársaság kormányának nyilvános ülésén. Ahogy azt a kormány hivatalos Facebook és Twitter oldalán bejelentették, az ifjúsági törvényt visszavonják a parlamenti törvényhozási folyamatból, hogy lehetőség legyen szélesebb körű konzultációra az ifjúsági civil szervezetekkel. A kormány mindössze fél nappal azután jutott erre a döntésre, hogy az ifjúsági szervezetek sajtótájékoztatót tartottak a Macedón Köztársaság országgyűlése előtt [mk].

Az ifjúság részvételének védelmét kezdeményező szervezetek, akik előterjesztéssel fordultak a Macedón Köztársaság parlamentjéhez a törvényjavaslat módosítására, úgy vélik, a tervezet visszavonása hasznos és épp időben történt, mielőtt további károkat okozott volna az ifjúsági szervezeteknek. E szervezetek hangsúlyozzák, hogy a törvénytervezet kidolgozásának folyamatába közvetlenül be kell vonni minden érintett ifjúsági szervezetet, illetve a politikai pártok ifjúsági tagozatait.

A kezdeményezők gratulálnak a 45 szervezetnek erőfeszítéseikért és elkötelezettségükért és arra buzdítanak minden fiatalt, hogy jobban kísérjék figyelemmel az ifjúságpolitikát és az ifjúsági szervezetek munkáját helyi és országos szinten. A 45 szervezet továbbra is aktívan részt vesz az ifjúság problémáinak elemzésében és a hatékony megoldások kidolgozásában. Arra koncentrálnak, hogy a Nemzeti Ifjúsági Parlament létrehozásának feltételeit megteremtsék – ez Macedónia fiatalságának önszerveződő társulása lesz, tekintet nélkül korra, politikai nézetekre, formális vagy informális szövetségre, etnikai, vallási vagy más kapcsolatokra.

Ha elfogadták volna, a jelenlegi törvényjavaslat több bürokráciát, ellenőrzést és korlátozást jelentett volna az ifjúsági szervezetek számára, és további precedensként az országban a fiatalokat képviselő legmagasabb grémiummá az Állami Ifjúsági Bizottságot tette volna. A  bizottsági tagok több, mint fele a Macedón Köztársaság kormányának minisztériumi képviselője lett volna.

A javasolt antidemokratikus megoldások elleni jogi folyamatot az ifjúság intenzív online tevékenysége kísérte, melynek során kérelmekkel bombázták a döntéshozókat és bejelölték őket a Facebook és Twitter közösségi oldalakon.

Macedónia köteles számos törvényt megváltoztatni és hatályba léptetni, hogy megfeleljen az EU-csatlakozás követelményeinek. Nyilvános konzultációkat kell tartania, hogy a civil társadalom és magánszemélyek véleményt mondhassanak, illetve fejlesztési javaslatokat tehessenek. Viszont nem mindig ez volt a helyzet – számos törvényt sürgősségi eljárásban terjesztettek elő mindenféle nyilvános vita nélkül. És azokban az esetekben, amikor lebonyolították a konzultációkat, a civil társadalom véleményét semmibe vették.

A példák között szerepel az antidiszkriminációs törvény és az egyesületekről és alapítványokról szóló törvény, melyeket helyi aktivisták és jogi szakértők, illetve a nemzetközi közösség is hibásnak találtak. (További információk az Accession Watch Report [en – Csatlakozást figyelő jelentés] 7., 8., és 9. számában, amelyeket az EU-integráció felett őrködő civil MCET és FOSM [mk] ad ki.)

Text: "In Defense of Youth Participation - www.mladizakon.org". Photo by <a href="http://twitter.com/#!/kinj0" _mce_href="http://twitter.com/#!/kinj0">Kinj0</a> (CC-BY-NC)

Szöveg: „Az ifjúság részvételének védelmében – www.mladizakon.org.” Fénykép: Kinj0 (CC-BY-NC)

Augusztusban az emberjogi szakértő és egyetemi tanár, Mirjana Najcsevszka véleményezte [mk] az ifjúsági törvény tervezetét [mk]:

… A cinizmus csúcsa, hogy a kormány fogalmazza meg azt az igényt, hogy a törvénynek lehetővé kell tennie az ifjúság részvételét a döntéshozásban, a törvények előkészítésében és saját érdekeik kinyilvánításában… Miközben ezzel szemben a törvényt a fiatalság részvétele nélkül, nyilvános viták nélkül készítették elő,  és nem tartalmaz intézkedéseket a fiatalság érdekeinek és szükségleteinek érvényesítésére.

A törvény kijelenti, hogy a cél az, hogy „a fiatalok önkéntesen hozzanak létre ifjúsági szervezeteket”. Viszont néhány paragrafussal lejjebb ezt az „önkéntes szerveződést” a települési képviselőtestület vagy a nemzeti parlament irányítja  „a helyi képviselőtestületek által létrehozott ifjúsági bizottságokon”, illetve „a Macedón Köztársaság minden fiatalja számára az ország nemzetgyűlése által ernyőszervezetként létrehozott Nemzeti Ifjúsági Bizottságon keresztül”. Tehát ezeknek az állam által létrehozott testületeknek kellene képviselnie az ifjúság érdekeit? – Cinikus, nem?

A törvénytervezet 5. és 8. cikkelye az ifjúság kiemelt prioritásairól csak tovább hangsúlyozza a cinizmust:

„az [ifjúsági] szervezetek által megfogalmazott elsődleges cél az ifjúság helyzetének és pozíciójának javítása, a demokrácia, a civil társadalom és az emberi jogok fejlesztése; védelem a kábítószerrel való visszaéléssel, a szexuális úton terjedő betegségekkel, a kisebbségi bűnözéssel, az alkoholizmussal, a prostitúcióval és az emberkereskedelemmel szemben; a jelen törvény és más törvények által meghatározott önkéntes és más közérdekű tevékenységek elősegítése.”

LOL. Mindig tudtam, hogy a fiatal emberek elsődleges célja a prostitúció elleni harc. Csak le kellett írni végre.

Sőt, ha az önkéntesen szerveződő fiatalok elmulasztják e kitételeket megemlíteni az alapszabályukban, azzal törvénysértést követnek el és büntetést kapnak:

„200-tól 300 euróig terjedő díjat kell dínárban fizetniük az ifjúsági szervezetnek (…) ha tevékenységei között az 5. és 8. cikkelyben meghatározott céloktól eltérő tevékenységet szerepeltet .”

Jobban már nem lehetett volna gúnyt űzni az ifjúsági szervezetekből és az avantgard ifjúsági aktivista tevékenységekből.

A cinizmus folytatódik: Az ifjúsági szervezetekben a diszkrimináció tilalmának és az egyenlőség elősegítésének hangsúlyozása nem helyettesíti a nemek közötti egyenlő képviseletről, a marginalizálódott csoportok döntéshozásba történő bevonásáról, vagy a multikulturális megközelítés biztosításáról szóló intézkedéseket. Ez az egész csak a képviselet lózungokkal elhomályosított politikai idiotizmusa.

Ezekben az alig-ifjúsági struktúrákban a hatóságok nem hagynak esélyt semmiféle lázadásra, a politikai rendszer döntéseinek megvitatására vagy alternatívák felkínálására. Ennek érdekében a Nemzeti Ifjúsági Bizottság tagjainak felét:

“…az Macedón Köztársaság kormánya javasolja az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Kulturális Minisztérium, az Oktatási és Tudományos Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Munkaügyi és Szociális Minisztérium, Az Önkormányzati Minisztérium, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, az Ifjúsági és Sport Ügynökség, az Európai Ügyek Titkársága, a Keretszerződések Bevezetésének Titkársága és az Európai Oktatási Programok és Mobilitás Nemzeti Ügynökségének képviselői közül.”

Egyetemi tanárként és oktatóként felhívom az ifjúságot, hogy tiltakozzon az ilyen törvény beiktatása ellen.

Álláspontjának hangsúlyozására Najcsevszka professzor a Hitlerjugend fotóival illusztrálta posztját és leírta, hogy szándékosan idézte a törvénytervezet összes helyesírási hibáját, hogy bemutassa a javaslat elégtelenségét.

A 98 európai ország  Nemzeti Ifjúsági Bizottságát képviselő Európai Ifjúsági Fórum kiadott egy nyilatkozatot [en – pdf], melyben kifejezte aggodalmát az ifjúsági törvény tervezetével kapcsolatban, különös tekintettel a Macedón Nemzeti Ifjúsági Tanács (NYC) függetlenségére, szervezeti struktúrájára és finanszírozására:

A törvénytervezet áprilisi változata szerint a javasolt tanácsot egy olyan testület fogja politikai alapon vezetni, melyben abszolút többségben vannak az állami hatóságok által választott tagok. A 29 tagú tanácsban mindösszesen 6 ifjúsági képviselő kerül be választás alapján, az összes többit kijelölik, ami nem átlátható és nem demokratikus eljárás. Városi szinten is hiányzik a demokratikus folyamat: azt leszámítva, hogy az ifjúsági szervezetek megnevezik jelöltjeiket, a javasolt törvény szerint, az összes testületi tagot a városi hatóságok választják ki.

Továbbá aggasztónak tartjuk azt is, hogy a törvénytervezet máris meghatározza a NYC tagsági kritériumait. Ezeket a kritériumokat a demokratikusan, a fiatalok kezdeményezése alapján kell meghatározni a tanács megalakulásakor, és nem az államnak, kötelező jelleggel.

A sajtótájékoztatót követő éjszakán a Macedón Köztársaság kormánya által nemrég létrehozott hivatalos Twitter oldal idézte a miniszterelnököt [mk] a kabinetülésről, ezt a TV élőben közvetítette*:

Gruevszki: A kormány visszavonja az ifjúsági törvény tervezetét a törvényhozási folyamatból, hogy szélesebb körű konzultációt folytasson az ifjúsági civil szervezetekkel.

A következő hónapban a hatóságok nem adtak ki új információt az ifjúsági törvénnyel kapcsolatos következő lépésekről.

* A világhírű Aló Presidente TV show-tól eltérően, az ilyen nyilvános kormányüléseken Macedónia magas rangú hivatalos személyiségei PR-szakértők által előre összeállított pontos forgatókönyvvel rendelkeznek.

Indítsd el a beszélgetést!

Szerzők, kérünk, hogy bejelentkezés »

Szabályok

  • A hozzászólásokat moderáljuk. Ne küldd el a hozzászólásodat egynél többször, mert azt hiheti a gép, hogy spam.
  • Tiszteld a többi kommentelőt. A gyűlöletbeszédet, obszcenitást és személyes sértéseket tartalmazó hozzászólásokat nem publikáljuk.