Üzbegisztán: Új törvény tiltja az alkoholfogyasztást az utcákon és parkokban

Amint arról a gazeta.uz 2011. október 5-én beszámolt [ru], Üzbegisztán elnöke jóváhagyta a 2012 áprilisában hatályba lépő „alkohol- és dohánytermékek forgalmazását és fogyasztását” érintő törvényt.

A törvény kimondja, hogy tilos az alkohol fogyasztása az utcákon, parkokban s más nyilvános helyeken. Ez minden olyan fogyasztási termékre vonatkozik, amely 1,5%-nál több alkoholt tartalmaz, és azt jelenti, hogy vélhetőleg még akár a sört is csak otthon vagy kávézókban, illetve kocsmákban lehet fogyasztani. Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy vajon a kormányzat megfontolja-e a dohányzás tilalmát a nyilvános helyeken, vagy a dohánytermékek fogyasztására külön alternatívákat dolgoz ki.

Mindezentúl a törvény kitér a dohány- és alkoholtermékek reklámjára is; szöveges vagy rajzos orvosi figyelmeztetést kell feltüntetni a címke felületének legalább 40%-án, ami a jelenlegi jogszabályok szerint csak a címke 5%-án követelmény.

Photo from the website profi-forex.org

Fotó a profi-forex.org honlapról.

Megjegyzésre érdemes, hogy a dohány- és alkoholtermékek forgalmazásának teljes tilalmát vezetik be a 20 évnél fiatalabbakra. Ennek a korhatárnak az oka nem teljesen világos, lévén, hogy az üzbég törvények [ru] a felnőttség és a teljes jogi felelősség korhatárát 18 évben adják meg.

Mindmáig élő jelenség Üzbegisztánban a szálanként árusított cigaretta. Bábuskák (idős asszonyok) árusítják, akik zsámolyokon ülnek az utcákon, és hasonló zsámolyokról apróságokat árusítanak – rágógumit, magvakat s szálanként cigarettát. Elsődleges vásárlóik iskolások és más diákok, akik szünetekben kilógnak cigarettázni az iskolából. A törvényhozók nem feledkeztek meg róluk – most már tilos csomag nélkül, azaz szálanként árusítani a cigarettát.

Az alkohol- és dohánytermékek reklámozása és fogyasztásuk népszerűsítése szintén tilos. A jelenleg hatályos törvény például mindkét árucikk „reklámozását” megengedi [ru], a magas alkoholtartalmú italok kivételével, melyeket nappal nem lehet reklámozni.

Az internethasználók helyeslően reagáltak a törvényre. I-power például így kommentálja [ru]:

Вот и еще один шаг вперед. Хоть маленькими шагами, но двигаемся вперед. Прогресс есть, отрицать не надо. Спасибо за это правительству.

Ez újabb lépés előre. Noha ezek kis lépések, mégis előrehaladunk, és ez tagadhatatlanul haladás. Hála ezért a kormánynak.

Кыргызстанец (Kirgizsztanec) is egyetért [ru]:

Очень хороший и полезный закон…хотя я сам из представителей курящих но рад всегда такому закону…

Ez nagyon jó, üdvös törvény… noha magam is dohányzom, örülök neki…

Svet szerint [ru] a dohány- és alkoholtermékek forgalmazásának korlátozását elfogadó törvény meghozatalakor a kormányt elsősorban és legfőként a saját érdekei vezérelték, s nem a polgárok egészsége miatti aggodalom:

1) это получит одобрения народа, чего ему [государству] так не хватает. 2) Народ по трезвянье не начнет бастовать, потому что смелости не хватит.

1) Ez elnyeri az emberek helyeslését, mellyel (a kormány) eddig nem rendelkezett. 2) A polgárok nem kezdenek el sztrájkolni e kijózanítás ellen, mert nincs hozzá bátorságuk.

Ám nem mindenki optimista. Jó néhány felhasználó meg van győződve arról, hogy a törvény csak papíron működik majd, nem csupán azért, mert számos üzbég törvényt kijátszanak, hanem azért is, mert a gyártók más megoldásokat fognak keresni a törvény megkerülésére. Octopus ezt írja a témáról [ru]:

Насколько я знаю, в Узбекистане много замечательных законов,начиная с Конституции и заканчивая запрещающими детский труд, а также о свободе СМИ, запрете цензуры и прочие. (…) И что, все они рьяно соблюдаются и выполняются? Почему вы думаете, что именно этот будет соблюдаться от А до Я? Готовы владельцы (ликёро-водочных заводов, пивоваренных компаний и УзБАТ) к ограничению реализации их продукции?

Amennyire én tudom, Üzbegisztánban számos figyelemre méltó törvény van, az alkotmánnyal kezdve olyan törvényekig, mint a gyermekmunka tilalma többek között, és amelyek a közmédia szabadságára vonatkoznak, s tiltják a cenzúrát (…) Ám mindezeket buzgón betartják, és a gyakorlatban is érvényt szereznek nekik? Miért gondolják, hogy ezt a bizonyos törvényt betű szerint betartják? A likőr- és szeszgyárak tulajdonosai vajon készek-e arra, hogy korlátozzák termékeik gyártását?

Meg kell jegyeznünk, hogy a dohánytermékeket az üzbég piacra az УзБАТ (ÜzBAT) gyártja – a British-American Tobacco egyik leányvállalata. 2010-ben a cég profitja a 2009-eshez képest csaknem 50%-kal nőtt [ru].

Érdekes lesz megfigyelni, hogy a törvény hatályba lépése hogyan befolyásolja majd a naswar (egy bagóféle – en) forgalmazását, amely szintén a dohánytermékek közé tartozik, de egyszerű celofáncsomagolásban árusítják, s kis adagokra újracsomagolják, gyakran kézzel. Gyártói mostantól írnak majd arról, hogy a naswar káros az egészségükre? Ez még egy ideig költői kérdés marad.

Музаффар (Muzaffar) abban a reményben, hogy a törvényt ilyen eszközökkel alkalmazni kezdik -, arra bátorítja [ru] a polgárokat, hogy vegyenek részt érvényesítésében.

Лично я думаю о детях и подростках. Теперь я спокойно смогу сдать ментам продавцов, отпускающих подросткам пиво, и опушек [женщин –  GV], торгующих штучными сигаретами. Раньше с продавцами ругался, но поделать ничего не мог. Законодательной базы не было.

Én személy szerint a gyerekekre és tizenévesekre gondolok. Mostantól nyugodtan írhatok olyan kereskedőkről, akik sört adnak el tinédzsereknek, és asszonyokról, akiktől szál cigarettákat vesznek. Korábban átkozhattam a kereskedőket, de nem tehettem semmit. Nem volt törvényi alap.

Indítsd el a beszélgetést!

Szerzők, kérünk, hogy bejelentkezés »

Szabályok

  • A hozzászólásokat moderáljuk. Ne küldd el a hozzászólásodat egynél többször, mert azt hiheti a gép, hogy spam.
  • Tiszteld a többi kommentelőt. A gyűlöletbeszédet, obszcenitást és személyes sértéseket tartalmazó hozzászólásokat nem publikáljuk.