Oroszország: Kitört a háború a II. világháború miatt

Június 22-én, pénteken az NTV orosz televíziós csatorna „ A Szovjetuniót szolgálom” [ru] című, heves vitát kiváltó filmet sugározta. A film vetítését ellenző aggódó állampolgárok, köztük hazafias gondolkodású bloggerek és dühös levélírók reakciójától vezérelve az új orosz kulturális miniszter, Vlagyimir Megyinszkij nyilvános vitába bocsátkozott az NTV vezérigazgatójával, Vlagyimir Kulisztyikovval. A film, amelynek alapja Leonyid Menakar „Vacsora az ördöggel” című regénye, egy csapat sztálini politikai fogoly történetét meséli el, akiket a II. világháború elején magukra hagynak egy szovjet munkatáborban, a közeledő német csapatoknak kiszolgáltatva. A foglyok azonban nem adják meg magukat sorsuknak, nem is menekülnek el, hanem összefognak és legyőzik a nácikat, ám a film végén a visszatérő szovjet őrök tömegesen kivégzik őket.

Egy nő a II. világháború áldozatai emlékére gyújtott gyertyák előtt a kora reggeli órákban, a nácik Szovjetunió elleni, Szent Pétervárnál indított támadásának 70. évfordulóján. 2011. június 22. Fotó: ELENA IGNATYEVA, copyright © Demotix.

A filmet ellenzők nagy része szovjetellenes, oroszgyűlölő agitációs propagandaként értelmezte a művet. Még a vetítés előtt a kulturális minisztérium tájékoztatása szerint több, mint kétezer dühös, a film műsorra tűzése ellen tiltakozó e-mail érkezett hozzájuk.  A minisztérium weboldalán közzé is tett [ru] húsz ilyen e-mailt, amelyekben különféle aggodalmak fogalmazódnak meg, köztük például a társadalom félretájékoztatása, a szovjet veteránok emlékének meggyalázása és így tovább.

Baubek Umirbajev Kazahsztánból például így panaszkodik:

[…] показ фильма подобного содержания в такую трагическую дату смещает акценты в понимании молодежной аудиторией подвига народа, замещая его ненавистью к бывшей советской власти.

[…] egy hasonló film levetítése egy ilyen tragikus évfordulón [június 22-én kezdődött meg a Barbarossa hadművelet] téves elképzelést ad a fiatal nézőknek a [szovjet] nép győzelméről, és gyűlöletet szít az egykori szovjet hatóságok ellen.

Danila Zubok Moszkvából a film történelmi hitelességét kérdőjelezi meg:

Данная кинолента не имеет ничего общего ни с историческими реалиями того времени, ни какой либо художественной ценности. Более того считаю ее оскорбительной по форме и по содержанию, как для меня и представителей моего поколения, так и для старшего поколения.

A filmnek semmi köze a korszak történelmi valóságához, és minden művészi értéket nélkülöz. Ezenfelül sértőnek tartom, formáját és tartalmát tekintve egyaránt, saját generációm és az idősebb korosztály számára is.

Napokkal a műsor tervezett vetítése előtt Megyinszkij kulturális miniszter nyílt levélben [ru] fordult az NTV vezérigazgatójához, amelyben felszólította a csatornát: törölje a  filmet a műsorról. Miután biztosította Kulisztyikovot, hogy az állam tiszteletben tartja a sajtóorgánumok szerkesztői jogait, Megyinszkij kifejtette:

В то же время я убеждён: свобода творчества должна опираться на уважительное отношение к мнению граждан; необходимо ответственно подходить к темам, вольная интерпретация которых может вызвать раскол в обществе.

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a művészi szabadságnak a közvélemény tiszteletben tartása mellett kell megvalósulnia. Mindenképpen felelősségteljesen kell megközelíteni az olyan témákat, amelyek – ha szabadosan értelmezik őket – széthúzást eredményezhetnek a társadalomban.

A moszkvai programozó és katonai elemző, Anatolij Wasserman blogján [ru] az elsők között hívta fel a figyelmet „A Szovjetuniót szolgálom” tervezett vetítésére. Június 13-án Viktor Marahovszkij, az Odnako című magazin webes felületének főszerkesztője felfigyelt a bejegyzésre. Másnap az Odnako weboldalán megjelentette saját cikkét Wasserman felfedezésével kapcsolatban, amelyben arra buzdította olvasóit, hogy forduljanak a kulturális minisztériumhoz, így kényszerítve az NTV-t a műsor levételére. Marahovszkij remélte, hogy megismétlődik a hasonló, május eleji megmozdulásuk sikere, amely szintén egy vitatott II. világháborús filmet támadott. A „Négy májusi nap” [en] szovjet és német katonákról szólt, akik együttes erővel megakadályozzák, hogy szovjet tisztek német iskolásokat erőszakoljanak meg. Ekkor, szemben a „A Szovjetuniót szolgálom” esetével, az NTV végül beleegyezett a film műsorról való levételébe [ru].

Az állítólagos „erkölcsi hanyatláson” túl, amit a film bemutatása okozhat, több blogger a történelmi pontatlanságokat kifogásolta. Dzecko LiveJournal felhasználó a film földrajzi és időrendi tényeit elemezte részletesen, hangsúlyozva, [ru] hogy a megszállás kezdeti időszakában a náci csapatok egyáltalán nem érthették el a film cselekményének állítólagos helyszínét. Ezenkívül belinkelte a Memorial emberjogi csoport egyik tanulmányát [ru] is, hozzátéve: „[Ez az információ] a Memorialtól, tehát egy egyértelműen antisztálinista társadalmi szervezettől származik.”

Talán vitathatóbb dzecko véleménye, miszerint a film sérti a veteránokat, amennyiben a gulág őrei (a KGB elődjének, az NKVD-nek tagjai) szintén veteránnak számítanak. Így ír erről:

Уже 29 июня 1941 г. по инициативе Сталина и Берия Ставка Главного Командования приняла решение о немедленном формировании из военнослужащих войск НКВД СССР 15 дивизий, из них 10 стрелковых и 5 моторизованных. У меня возникает вопрос в связи с этим, являются ли ветераны НКВД, участвовавшие в боях, и погибавшие за нашу Родину, ветеранами Великой Отечественной? И отсюда второй вопрос, а как они бы восприняли этот фильм? Тем более 22 июня.

Már 1941. június 29-ére elkészült – Sztálin és Berija kezdeményezésére – a főparancsnokság  határozata 15 alakulat – 10 gyalogos és 5 harckocsis – azonnali létrehozásáról NKVD-katonákból. Felmerül a kérdés: ezek az NKVD-katonák, akik harcoltak és meghaltak hazánkért – veteránok-e? És ha igen: vajon hogy tetszene nekik ez a film? Mit szólnának ahhoz, hogy éppen június 22-én vetítik?
Természetesen nem mindegyik orosz blogger szerint szovjetellenes a film. Nektomeno LJ felhasználó úgy véli [ru], a mű nagyon is hazafias, hiszen politikai foglyokat ábrázol – egy csoportot, amelynek minden oka megvan rá, hogy gyűlölje a szovjet államot – akik saját elhatározásukból szerveződnek az ország védelmére.

Главная выдумка конечно, супер-патриотичные зеки сражающиеся с “фашистами” =))) Но это тоже, даже наоборот, какая патриотичность показана! Что за годы сов.власти даже уголовники в нее влюбились и за нее умирают! (Чем сов.патриоты недовольны-то?).

A központi szál persze az, hogy szuperpatrióta zekek [a gulágok foglyai] megküzdenek a „fasisztákkal”. 🙂 De hiszen ez pont az ellenkezője [annak, amit a filmet bírálók mondanak] – egy nagyon is hazafias film! Idővel még a bűnözők is szerelembe estek a szovjet hatóságokkal és készek voltak meghalni értük! (Mi is a bajuk a szovjet hazafiaknak?)

A jelenlegi orosz politikai helyzet különösen fontos szerepet játszik az NTV körül kialakult legújabb botrányban. A film hősei, a szovjet korszak kezdetén élő elnyomott értelmiségi réteg a mai orosz ellenzék elődje. Mialatt az utolsó szovjet disszidens generáció (amelynek ma is élő tagjai közé tartozik többek között Ludmilla Alexejeva és Alekszadr Podrabinek) öregszik és fokozatosan kikerül a figyelem középpontjából, a Kreml-ellenes aktivisták új tömege hasonló, a demokrácia melletti érvelést használ, és síkra száll a politikai foglyok számának a modern Oroszországban tapasztalt emelkedése ellen is.

A mai Oroszországgal vonható párhuzamok a Kremlnek a tüntetőkkel szembeni növekvő türelmetlenségére irányuló fokozott figyelemmel együtt elkerülhetetlenül érzékenyebbé teszik az államot „A Szovjetuniót szolgálom” típusú filmekre. Ez a jelenség ugyanakkor nem zárja ki, hogy Megyinszkij saját magától cselekedett, azt remélve, hogy kivívja ezzel a Kreml elismerését, vagy azért, hogy jobban megszilárdítsa jelenlegi helyzetét. Egy másik példa a magas beosztású állami tisztviselők kockázatos magatartására Alekszandr Basztrikin főnyomozó nemrég hatalmas botrányt kavaró kirohanása [en]. Akár központi terv részét képezik, akár különálló személyek populista próbálkozásai ezek, jól mutatják, hogy Oroszország belpolitikája még mindig nem csendesedett le Putyin újraválasztását követően. Hogy a nyugalmi állapot visszaállítható-e, és ha igen, hogyan, egyelőre rejtély. A hatóságok mindenesetre folytatják, amit elkezdtek (feltéve, hogy képesek a kérdéses pontokat békés úton megoldani), így a hazafias érzelmű bloggerek továbbra is számíthatnak kezdeményezéseik felkarolására. Különösen a II. világháborút érintő ügyekben az állam támogatóinak eltökélt csapata áll készenlétben, akik mély tisztelettel adóznak  a Szovjetunió katonai győzelmének (amelyet mintegy negyven évig főérvként használtak a szovjet hatalom igazolására), és ez a rajongás alkotja Putyin elnökségének legfőbb oszlopát: erős központi kormányzat kell, hogy kivezesse az országot a válságból, a '40-es és '90-es, de talán még a 2010-es években is.

Indítsd el a beszélgetést!

Szerzők, kérünk, hogy bejelentkezés »

Szabályok

  • A hozzászólásokat moderáljuk. Ne küldd el a hozzászólásodat egynél többször, mert azt hiheti a gép, hogy spam.
  • Tiszteld a többi kommentelőt. A gyűlöletbeszédet, obszcenitást és személyes sértéseket tartalmazó hozzászólásokat nem publikáljuk.