Csatlakozzunk a Bulli Tour Europához, hogy jobban értsük Európát

Claire Audhuy és Baptiste Cogitore, a strasbourgi Rodéo d'âme [fr] nevű kiadó és színházi társulat alapítói európai körútra indulnak május 10-én, s erről élőben útifilmet készítenek. A projekt neve: Bulli Tour Europa [fr]. A francia társaság 10. születésnapját ünnepli ezzel az úttal, melyet egy mitikus Volkswagen kombi kisbusszal tesznek majd meg, s az elkövetkező hat hónapban 20 ország összesen 32 városában találkoznak majd az európaiakkal. Hazánkba is ellátogatnak, augusztus 6-tól 10-ig ugyanis Budapest lesz a túra állomása. Trieszttől Minszkig, Szarajevótól Szkopjéig, Chișinău-tól, azaz Kisinyovtól Berlinig: a két művészriporter visszaemlékezéseket fog hallgatni és az internetezőket utazásra invitálja, hogy alternatív újságírás formájában, megfessék az „európai identitás” pontos képét, amely napjainkban aligha mutat összetartást. A két Európára kiváncsi francia kezdeményezése igazán lelkesítő és az európai választások hajnalán, melyek egyelőre úgy tűnik, kevés embert mozgatnak meg, több mint kapóra jön. A blog már készen áll, mint ahogyan a Facebook oldal [fr], a Twitter profil @rodeodame és a médiapartnerek.

Néhány nappal az indulás előtt interjút készítettünk Claire Audhuy-vel :

Claire Audhuy

Claire Audhuy (Pascal Koenig képe, a szerző hozzájárulásával)

Global Voices (GV): Hogyan született meg a kezdeményezés ötlete ?

Claire Audhuy (CA): Nous (Baptiste et Claire) quittons aujourd'hui le monde étudiant, et nous fêtons en même temps les dix ans de la création de notre compagnie : il nous semblait donc que le moment était venu de faire un projet tous les deux, ensemble, avant de partir, qui sait, vers d'autres horizons? Par ailleurs nous nous sommes déjà beaucoup interrogés sur l'Europe et les Européens dans nos différents travaux, comme dans le projet Penser et parler l'Europe en 2011. Mais nous l'avions fait d'ici, d'Alsace, de France, de Strasbourg. Nous voulions donc aller là-bas, vers l'Est de cette Europe encore indéfinissable pour nous. Au départ, le projet n'était pas centré sur l'actualité. Mais aujourd'hui l'actualité va fortement influencer notre tour, comme par exemple en Ukraine.

Claire Audhuy (CA): Éppen magunk mögött hagyjuk (Baptiste és Claire) a diákéveket és társaságunk megalapításának 10. évfordulóját ünnepeljük: úgy éreztük elérkezett az idő egy közös projekthez, mielőtt ki tudja, más irányok felé indulnánk. Már eddig is sokat kutattuk Európát és az európaiakat más munkáink alkalmával, mint például 2011-ben, a Penser et parler l'Europe [fr] nevű projektben. De mindezt innen tettük, Alsace-ból, Franciaországból, Strasbourg városából. Ígyhát el akarunk menni, a számunkra még ismeretlen, meghatározhatatlan Kelet-Európába. A projekt eleinte nem vette figyelembe az aktualitásokat, de mostanra már erősen befolyásolni fogják a túránkat, például Ukrajna esetében.

A Bulli Tour előzetese

GV: Már felkerestétek azokat az embereket, akikkel találkozni szeretnétek a körút során. Bemutatnátok közülük néhány személyt ?

CA: En arrivant à Trieste, à la mi-mai, nous aurons le plaisir de rencontrer Boris Pahor, un monsieur de 101 ans, écrivain résistant, déporté au camp du Struthof en Alsace, grand témoin de la seconde guerre mondiale, qui s'efforce de faire entendre toutes les voix des victimes, pas seulement celles de la mémoire juive. Lui-même portait le triangle rouge chez les déportés, la marque des prisonniers politiques.

A la frontière bulgaro-turque, nous allons conduire des entretiens dans un camp de réfugiés. Nous allons rencontrer le directeur du camp, les réfugiés, mais aussi le personnel de Frontex, avec cette interrogation à l'esprit : l'Europe est-elle une Europe qui se défend ou qui s'enferme?

A travers notre voyage, nous allons aussi nous intéresser tout particulièrement à la communauté rom, minorité emblématique d'un certain nombre de problématiques européennes. Nous allons découvrir un théâtre mis en place par des jeunes Roms en langue romani. Nous irons passer la nuit à l'Hotel Gelem en Macédoine, une sorte de chambre d'hôte rom qui permets de découvrir la communauté de l'intérieur en y étant invité : à nous de nous intégrer, et non pas l'inverse comme on l'exige trop souvent des Roms en Europe. Nous allons aussi rencontrer les membres d'un groupe de rap romani. Affaire à suivre!

L'idée est aussi d'aller, dans la continuité du projet Les gardiens des lieux en Alsace, voir ce qui se passe dans les synagogues désaffectées en Europe aujourd'hui, en s'interrogeant sur le renouveau et la mémoire du judaïsme en Europe. Par exemple, nous allons visiter une synagogue qui abrite aujourd'hui un théâtre de marionnettes, le Pozoriste Lutaka Mostar.

Toutes ces histoires plurielles, différentes, vont peut-être nous aider à appréhender l'Europe que nous cherchons.

CA: Május közepén érkezünk meg Triesztbe, ahol szerencsénk lesz találkozni Boris Pahorral, egy 101 éves, hajdan az ellenállók közé tartozó idős bácsival, akit annak idején az Alsace-ban található Struthof koncentrációs táborba deportáltak. A második világháború igazi szemtanúja volt, és minden áldozat hangját igyekszik megszólaltatni, nem csupán a zsidóságét. Ami őt illeti, deportáltként piros háromszöget viselt, a politikai foglyok jelét.

A török-bolgár határnál pedig egy menekülttáborban fogjuk tartani az interjút. Találkozni fogunk a tábor vezetőjével, a menekültekkel, és még a Frontex [en] (európai határőrizeti ügynökség) személyzetével is, hogy megkérdezzük tőlük, Európa egy olyan Európa-e, amely megvédi magát, vagy amely bezárkózik?

Az utazásunk során különös figyelmet szentelünk majd a számos európai problémát jelképező, kisebbségnek számító roma közösségekre. Ellátogatunk egy fiatal romák által, roma nyelven működtetett színházba [fr]. Az éjszakát Makedóniában, a Hotel Gelemben [fr, de, en] töltjük, ez amolyan roma vendégház-féle, ahol alkalmunk nyílik megismerni őket a saját világukban: rajtunk a sor beilleszkedni, és nem pedig fordítva, ahogyan azt túlságosan gyakran követeljük az európai romáktól. Továbbá, egy roma rap együttes [en] tagjaival is találkozunk majd. Érdemes lesz követni!

Ezen felül, a „Les gardiens des lieux” [fr] projekt folytatása gyanánt, a mai Európa elhagyatott zsinagógáiba is szeretnénk elmenni, hogy többet tudjunk meg az európai zsidó vallás megújúlásáról és emlékeiről. Például egy olyan zsinagógába is elmegyünk, mely jelenleg a Pozoriste Lutaka Monstar marionettszínháznak ad helyet.

E sok-sok különböző történet segítségével talán megragadhatjuk azt az Európát, amelyet keresünk.

itinéraire

A Bulli Tour Europa várható útvonala, megtekinthető a kezdeményezés honlapján : http://www.bullitour.eu/l-itineraire

GV : Találkoztok az emberekkel, na rendben, de mi lesz a nyelvi különbségekkel ?

CA : Nous parlons tous les deux français, allemand et anglais. Mais nous ne souhaitons pas que cela nous limite dans les rencontres vers toutes les autres communautés, comme par exemple avec les jeunes Roms qui ne parlent que romani, ou avec un poète tsigane hongrois qu'on nous a chaudement recommandé. C'est pourquoi nous avons des fixeurs dans chaque pays pour nous renseigner et nous conseiller, et des traducteurs (via les lycées, les instituts français, et autres) pour nous assister dans nos démarches. Le rôle des traducteurs est essentiel pour que les rencontres aient vraiment lieu, comme nous avons pu l'expérimenter déjà dans une pièce, Traversées, que nous avions montée en arabe dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda en 2013.

CA: Mindketten beszélünk franciául, németül és angolul. Ugyanakkor nem szeretnénk, ha a nyelv korlátozná akármelyik találkozás élményét a más nyelvű közösségek tagjaival, például a kizárólag roma nyelven beszélő fiatal romákkal vagy azzal a roma-magyar származású költővel [Jónás Tamással, a szerk.], akit annyira ajánlottak nekünk. Pontosan ezért vannak szervezők minden országban, hogy tájékoztassanak, és fordító munkatársaink (gimnáziumokon, francia intézeteken, egyebeken keresztül), hogy segítsenek az elintéznivalóinkban. A fordítók szerepe kulcsfontosságú a találkozások megvalósulásában, ahogyan azt már tapasztalhattuk a Traversées [fr] c. színdarab előadása során, melyet 2013-ban szerveztünk meg arabul, egy palesztin menekülttáborban, Aïdában.

GV: Miért javarészt kortárs művészeket látogattok meg?

CA : Les artistes vers qui nous allons sont engagés, ils racontent des histoires qu'on pourrait oublier. Ils sont les observateurs du monde et de la société, et proposent un autre regard. Il y a par exemple cet artiste incroyable, qui vit seul dans un village abandonné au milieu de la Transylvanie, Tara (Von Neudorf), et qui a installé son atelier dans une église désaffectée. J'ai hâte de le rencontrer !

CA: A művészek akiket felkeresünk elhivatottak, olyan történeteket mesélnek, amelyek egyébként feledésbe merülhetnének. Ők a világ és a társadalom igazi megfigyelői és egy másféle nézőpontot képesek mutatni. Ott van például ez a hihetetlen művésznő, Tara (Von Neudorf) [fr, en], aki Erdély közepén él teljesen egyedül egy elhagyatott faluban, s aki a műtermét egy használaton kívüli templomban rendezte be. Alig várom, hogy találkozhassak vele!

GV : Mit nyújtanak a közösségi oldalak a kezdeményezésnek?

CA : Les médias sociaux tels que facebook et twitter nous permettent de mettre en avant des éléments phares pour inviter les gens à aller plus loin. Ce sont aussi des moyens de toucher beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, notamment par le biais des communautés, comme par exemple la communauté qui s'est constituée autour du véhicule Bulli.

CA: Az olyan közösségi oldalak, mint a Facebook és a Twitter, lehetővé teszik, hogy kiemeljük a legfontosabb elemeket és ezáltal ösztönözzük az embereket arra, hogy többet tegyenek. Továbbá, jó kommunikációs csatornaként szolgálnak, melyeken keresztül rengeteg ismeretlen embert tudunk megszólítani, főként a közösségek révén, például ott van az a közösség [fr], amely a VW Kombi köré szerveződött.

GV: Az esetleges kisbuszos defektekről blogolni fogtok a Rue89 Strasbourg [fr] honlapján. Milyen félelmeitek vannak az úttal kapcsolatban ?

CA : Rue89 Strasbourg ne prend beaucoup de risques en nous confiant ce blog : nous sommes sûrs de tomber en panne régulièrement, le modèle pas du tout dernier cri que nous avons choisi va quand même devoir tenir sur 10000 km ! Notre Bulli est emblématique, c'est une vieille dame sympathique avec une roue de secours à l'avant qui lui fait une vraie bouille ! On sait que pendant ce voyage on va être très en demande par rapport aux gens que nous allons rencontrer, pour tout. Le fait d'avoir le Bulli va nous permettre de rétablir un peu l'équilibre en incitant les gens à nous aborder. Et puis, avec l'espace intérieur, on pourra aussi les inviter “chez nous”.

Bien sûr au-delà des pannes, il y aura aussi des problèmes de visas, et des étapes compliquées, comme l'Ukraine, la Biélorussie ou la Transnistrie.

CA: A Rue89 Strasbourg nem fog csalódni abban, hogy ránk bízza ezt a blogot: teljesen biztosak vagyunk benne, hogy rendszeresen defektet kapunk majd, az egyáltalán nem mai modellnek számító kisbusznak mégiscsak tízezer kilométert kell majd kibírnia! A mi kis VW Kombink jelképes darab, egy szimpatikus, idős autó egy pótkerékkel az elején, igazán jópofa külsőt kölcsönöz neki! Tudjuk, hogy az utunkon nagy szükségünk lesz az emberekre, minden téren. Az, hogy van ez a kisbuszunk, segít majd némi egyensúlyt létrehozni és kedvet csinálni az embereknek, hogy közeledjenek felénk. Aztán meg, a belső térnek hála, meg is tudjuk majd őket hívni a mi kis „otthonunkba”.

Természetesen a defekteken kívül, probléma lesz a vízum és az út bonyolultabb szakaszai, mint például Ukrajna, Fehéroroszország vagy Transznisztria.

LE Bulli, le voilà. avec son autorisation, crédit Baptiste Cogitore

És íme, a VW Bulli (Baptiste Cogitore képe, a szerző hozzájárulásával)

Mik a Bulli Tour Europa legelső programjai?

CA : Avant notre départ le 10 mai, il va y avoir un concert au Collège doctoral européen de Strasbourg le 6 mai, en entrée libre, avec deux groupes français, qui puisent dans les répertoires de musiques d’Europe de l’Est. En première partie, un concert d’Arsène Rigoulot, qui propose des musiques d’Ukraine pour deux violons et une guitare, puis le groupe Taraf’Algar  dont le répertoire est plutôt autour des musiques klezmer, tzigane, des Balkans et d’ailleurs. Une vraie invitation au voyage ! Venez nombreux !

CA: A május 10-i indulásunk előtt, lesz egy ingyenes koncert május 6-án, a Strasbourgi Egyetem doktori kampuszán, két francia együttes szereplésével, akik Kelet-Európa zenei repertoárját fogják bemutatni. Először Arsène Rigoulot játszik majd ukrán zenéket két hegedűvel és egy gitárral, majd a Taraf'Algar együttes következik, akik repertoárja inkább klezmer, cigány, balkáni és más egyéb zenékből tevődik össze. Igazán utazásra csábító! Gyertek el minél többen!

Indítsd el a beszélgetést!

Szerzők, kérünk, hogy bejelentkezés »

Szabályok

  • A hozzászólásokat moderáljuk. Ne küldd el a hozzászólásodat egynél többször, mert azt hiheti a gép, hogy spam.
  • Tiszteld a többi kommentelőt. A gyűlöletbeszédet, obszcenitást és személyes sértéseket tartalmazó hozzászólásokat nem publikáljuk.